Gizlilik Politikası

                                                                  

 

istanbulserviscileri.com, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca istanbulserviscileri.com tarafından veya veri sorumlusu olarak istanbulserviscileri.com adına kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte ve saklanmakta, yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmamakta ve Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenmektedir.

istanbulserviscileri.com, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileriniz kapsamında:

· Adınızı, soyadınızı, mesleğinizi, adresinizi, telefon ve faks numaralarınızı, e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi,

· Ürün sipariş ve kullanım bilgilerinizi,

· Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgilerinizi,

· İnternet sitemiz, iletişim ve hizmet kanallarımızı ( e-posta servisi ve ilan servisi ) kullanımınıza ait bilgilerinizi,

· Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi, toplayabilir.

Veri sorumlusu sıfatıyla istanbulserviscileri.com tarafından veya istanbulserviscileri.com adına işlenebilecek kişisel veri kategorileri hakkında detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) üzerinden erişebilirsiniz (https://verbis.kvkk.gov.tr/).

istanbulserviscileri.com, açık rızanız halinde veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi platformu geliştirme maksadı ile:

·Adınızı, soyadınızı, mesleğinizi, adresinizi, telefon ve faks numaralarınızı, e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi,

· Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek, misafir deneyimine yönelik segmentasyon, kullanıcı profili oluşturma, tekilleştirme, veri zenginleştirme faaliyetleri gerçekleştirmek ve gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları üçüncü kişiler ile paylaşmak,

· İnternet sitemizi,  iletişim ve satış kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size özgü hale getirmek,

· Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,

· Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan hizmet sağlayıcılar vasıtası ile bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak gsm yada e-mail yolu ile,

· Hizmetlerimizi veya ilgili portal düzenlemelerimizden haberdar etmek adına telefon ve e-mail yolu ile bilgilendirme postaları göndermek,

·istanbulserviscileri.com ile başka bir üyemiz veya hizmet kullanıcısı adına işlem yaptığınızda istanbulserviscileri.com hem size hem de adına işlem yaptığınız kişi adına paylaşmış olduğunuz kişisel verileri işleyebilir. Bu durumda istanbulserviscileri.com, uçuşuyla ilgili olarak adına işlem yaptığınız üyemiz ile doğrudan veya e-mail yolu ile iletişime geçebilir.